mandag, desember 22, 2008

Utviklingshemmede; nok en gang glemt...

SV behandler i disse tider forslag til nytt arbeidsprogram. Det er strålende at de har lagt opp til en åpen prosess der hvem som helst kan legge inn forslag via nettsiden. Det som er mindre strålende er at politikere nok en gang glemmer personer med utviklingshemning. Igjen er det sånn at omsorgstjenestene er lik eldreomsorg; en trygg alderdom. Derfor har jeg lagt inn forslag om noen endringer i programmet. Arbeid for inkludering i samfunnet gjelder ikke bare etniske minioriteter. Når programmet reduserer politikken overfor utviklingshemmede (slik jeg leser det) til noen linjer om universell utforming er det skuffende. De siste årene er det dokumentert nok til å si at situasjonen for utviklingshemmede på langt nær er tilfredsstillende. Det er på tide at politikere tar tak. Det er sålangt helt stille fra politikerfronten. Selvfølgelig vil en sosialistisk politikk gi et godt grunnlag for å styrke situasjonen, men det er nødvendig med eksplisitte tiltak. Derfor håper jeg at mine forslag til endringer blir tatt alvorlig i prosessen mot et nytt arbeidsprogram for SV.

onsdag, desember 10, 2008

Vold i barneoppdragelse

For noen uker siden hadde jeg et innlegg i Dagsavisen om vold i barneoppdragelse. Kunnskap om hva som virker er viktig for å endre atferden til foreldre som slår.

søndag, februar 24, 2008

Foreldrepermisjon

Likelønnskommisjonen har kommet med forslaget om tredeling av foreldrepermisjonen. Den politiske kampen har begynt. Desverre har Jens og Kristin felles ståsted; en tredeling tar fra kvinner opparbeidede rettigheter. Dette er feil. Foreldrepermisjonen er ikke en kvinnerettighet. Ser en bort fra noen få uker er dette en rettighet som verken er forbeholdt far eller mor. Det er mye å si om en tredeling. Selv er jeg etterhvert blitt sterkt for en slik tredeling, særlig om den kommer sammen med en utvidelse til 12 måneders perm med full lønn. Uansett er det feigt å endre premissene til at det er å ta fra noen en rettighet. Norge har en fantastisk ordning som vi skal være svært glade for. Derfor er det rimelig at man kan se på ordninger som kan styre samfunnsutviklingen mot et mer likestilt samfunn. Til det beste for kvinner, menn og barn...

lørdag, desember 15, 2007

victor norman - venstresidens beste stemme?

en rød grønn regjering styrer et norge med sosial ulikhet og store forskjeller mellom privat rikdom og offentlig knapphet. stadig ser man den offentlige fattigdommen brettet ut i media. skoler, eldre, tjenestene til personer med utviklingshemning. det beste innlegget om dette denne måneden kommer fra uventet hold. hva med victor norman som finansminister i en rød regjering??? se her: «Regningen, takk!»

mandag, oktober 22, 2007


søndag, august 19, 2007

Mannspanel

Mannspanelet har engasjert meg og det førte til et innlegg i aftenposten. Det en forkortet versjon av dette:

Trenger vi et mannspanel?

Statsråd Bekkemellem har utnevnt et mannspanel som har fått media opp av sommerdvalen. Panelet har et uklart mandat, men skal bringe likestillingsdebatten ”inn til nye grupper og inn på nye arenaer”. Selv om Norge er et av verdens mest likestilte samfunn har vi en lang vei å gå før vi har full og reell likestilling mellom kjønnene. Statsråden skal ha ros for at hun får media med seg i å sette søkelyset på nye virkemidler i likestillingskampen. Paradoksalt nok er det nok engang menn som skaper denne blesten. Menn er overrepresentert i media, så det er i hvert fall en god måte å få fokus på temaet.

Det er viktig at menn blir hørt i kampen for likestilling, men en forutsetting for at dette er positivt er at man erkjenner at kampen for likestilling i stor grad er en kvinnekamp. Hvis mannspanelet kun setter fokus på de områdene der menn er diskriminert vil dette lett overskygge de reelle problemene. Det er et faktum at kvinner tjener 15 % mindre enn menn, bare 19 prosent av topplederne er kvinner, langt flere kvinner jobber deltid enn menn, kvinner bruker 50 % mer tid til husholdsarbeid enn menn og det er et faktum at langt flere menn enn kvinner slår.

Hvis panelet derimot klarer å få frem en reell debatt om menns rolle i kampen for likestilling vil dette være stemmer som er nyttige. Det er viktig å vise at kvinnekamp også vil være en fordel for oss menn. En utvikling av mannsrollen vil gi positive effekter både for samfunnet som helhet, og menn spesielt. Vi har mye å takke de kvinnene som til nå har ført kvinnekampen. Nå er det på tide at vi også henger oss på. Menns stemmer og handling trengs i kvinnekampen.

Det nyoppnevnte panelet består av ulike menn. Bekkemellem mener at man har oppnådd en bredde selv om det ikke er representativt for hele samfunnet. Når man ser nærmere på utvalget tør jeg å påstå at mennene i panelet alle representerer en slags elitemann. Stort sett middelklassemenn, som sikkert har gode og fine tanker om likestilling. De gjør sikkert litt også. Jeg klarer fint å identifisere meg med dem. Personlig kaller jeg meg for feminist, tror jeg lever i et ganske likestilt hjem, vasker opp og støvsuger når jeg får tid, men forunderlig nok får konen min oftere tid til dette enn meg. Jeg tjener også mer enn henne, selv om vi har samme utdannelse. Det er viktig at panelet ikke blir en prateklubb som i stor grad snakker om hva andre menn bør gjøre. Panelet må ikke bli de eneste mennene som blir hørt frem mot den planlagte stortingsmeldingen. Hvor er 16 åringen fra Bærum, hvor er “gutta på gulvet”, hvor er frp velgeren, hvor er han som drar på fiske i pappapermen? Vi er også nødt å få disse i tale for å oppnå likestilling.

mandag, juli 16, 2007

for aktiv eller ikke aktiv...

hvis noen mot formodning skulle lure på hvor jeg var blitt av...., aktivitet fører til mindre blogging. jeg har blitt to barnspappa og kjøpt pro cycling manager på samme tid...ikke mye tid til blogging da. hvem vet, kanskje kommer jeg tilbake en dag...